Convocatòria 03/2023 Selecció en propietat de dos places d’inspector o inspectora de Policia Local d’Alzira, 1 pel torn lliure i 1 pel torn de promoció interna ordinària.

Termini de presentació d’al·legacions a les llistes provisionals aspirants: des del 26 d’abril al 10 de maig de 2024 (tots dos inclosos).

Publicació BOPV núm. 80, data 25-04-2024.

DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

Nom FitxerFecha Publicación
Bases especifiques per a la convocatoria de 2 places d’Inspector o Inspectora de la Policía Local, 1 pel torn lliure i 1 pel torn de promoció interna ordinària (BOPV)02-11-23
Decret 179/2021 del Consell, d’establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat en els cossos de PL de la CV.26-02-24
CORRECCIÓ d’errades del Decret 179/2021.26-02-24
Autobaremació de mèrits04-03-24
Convocatòria BOE26-02-24
Decret llista provisional d’admissió i exclusió personal aspirant25-04-24