Convocatòria 15/2022 diverses places per concurs de mèrits (estabilització Llei 20/2021)

Termini de presentació dels requisits de totes les persones que han superat el procés selectiu del 18/12/2023 al 02/01/2024, tots dos inclosos (10 dies hàbils).

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

Nom Fitxer Data
Bases específiques conv. 15/202220/07/2023
Bases generals estabilització Llei 20/202120/07/2023
Autobaremació de mèrits20/07/2023
Anunci BOE31/07/2023
Decret Llistat provisional d’admessos i exclosos 18/10/2023
Rectificació composició òrgan tècnic de selecció10/11/2023
Decret Llista definitiva admessos i exclosos16/11/2023
Edicte baremació mèrits provisional16/11/2023
Edicte baremació mèrits definitiva15/12/2023
Decret nomenaments procés estabilització conv. 15/202209/01/2024