CONVOCATÒRIA 6/2022 – BORSA DE TREBALL D’OPERARIS I OPERÀRIES DE NETEJA

ACTA 4: RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS SEGON EXERCICI I BAREMACIÓ PROVISIONAL

RESULTATS DEFINITIUS I ORDRE DE CRIDA

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT: