Centre de dia municipal

DEFINICIÓ


Servici sociosanitari i de suport familiar que ofereix una atenció diürna, integral, especialitzada i terapèutica destinat a persones majors dependents, amb la finalitat de promoure l’autonomia personal i permanència en el seu entorn habitual.

 

TITULARITAT I CAPACITAT


El centre de dia és propietat de l’Ajuntament d’Alzira. Disposa de 30 places d’ocupació. Està gestionat per mitjà de concessió administrativa i està situat en l’avinguda de la Mediterrànea, 30.

Solimar

 

SERVICIS QUE PRESTA


El centre de dia municipal de persones majors dependents oferix els servicis següents:

 

Serveis bàsics:

 • Acolliment
 • Restauració; dietes especials.
 • Higiene personal.


Programes sanitaris:

 • Atenció mèdica i d’infermeria.
 • Atenció psicològica,
 • Teràpia ocupacional.
 • Teràpia de rehabilitació.
 • Prevenció i promoció de la salut.

 

Programes socials:

 • Animació sociocultural.
 • Atenció social individual, grupal i comunitària.
 • Atenció sociofamiliar.
 • Transport adaptat.

 

Servicis opcionals:

S’entendran aquells que no són necessaris per a l’atenció integral bàsica de l’usuari.
– Servici de perruqueria i podologia.
– Altres, sempre que no estiguen arreplegats en la cartera de servicis bàsics.