Servei de Teleasistencia

DEFINICIÓ


Servici domiciliari de comunicació telefònica que permet als usuaris en una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària, entrar en contacte amb un centre especialitzat i preparat per a donar resposta adequada al palntejament d´emergència.
Este servici funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.


FINALITAT


  • Contribuir que les persones més vulnerables romanguen en el seu medi habitual, i facilitar el contacte amb el seu entorn sociofamiliar per evitar el desarrelament i assegurar la intervenció immediata en crisis personals, socials o mèdiques.
  • Oferir seguretat i tranquil•litat a les persones majors que viuen a soles o passen gran part del dia sense cap companyia, i que són susceptibles de trobar-se en situació de risc.

 

PRESTACIONS


Des del centre d’atenció es mobilitzen els recursos necessaris per a solucionar el problema que planteja la persona beneficiària i poder atendre l’emergència.

Alguns dels servicis que es contemplen són els següents:

  1. Informació sobre qualsevol necessitat.
  2. Recordatori de l’agenda de la persona beneficiària, amb telefonades periòdiques al seu domicili.
  3. Emergències sanitàries i en instal•lacions domèstiques.
  4. Atenció d’accidents personals, caigudes…
  5. Acompanyament davant de situacions de soledat i angoixa.


COST DEL SERVICI


La Diputació de València posseïx la titularitat del servici de teleassistència i l’Ajuntament d’Alzira actua com a entitat col•laboradora en la implantació de la prestació en el municipi.

En l’actualitat, el servici de teleassistència és una prestació de caràcter gratuït.