Ordenances

En este apartat es recopila tota la normativa reglamentària local relacionada amb l’Àrea de Gestió del Territori, tant les Ordenances que regulen llicències, declaracions responsables, instal·lacions de tanques, etc., com les Ordenances Fiscals que regulen les taxes i impostos amb elles relacionades.

Ordenances Fiscals  Relacionades

Ordenances Agricultura y Medioambient :

Altres Ordenances Municipals relacionades