Òrgan Ambiental i Territorial Municipal

 

        ÒRGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL MUNICIPAL DEL AJUNTAMIENTO D’ ALZIRA                    
               
     -> CREACIÓ DE L’ÒRGAN AMBIENTAL I TERRITORIAL MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA I APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL SEU FUNCIONAMENT
 
        *   ACORD
 
     -> INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC FAVORABLE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ UEI-013 POLÍGON INDUSTRIAL CARRETERA D’ALBALAT 
 
        *   ACORD
 
        *    ANUNCI  
                   
    -> INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC DE LA MODIFICACIÓ F DE EL PLA PARCIAL DE MILLORA DE EL SECTOR TULELL   
        *   ACORD  
        *   ANUNCI 
 
           
     -> INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE L’PGUO2002 I PLANS PARCIALS PPR03, PPR12, PPR16, PPR10  
 
        *   ACORD
 
        *   NOTA ACLARATÒRIA   
        *   DOCUMENT PER AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA
 
           
     -> INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL /2002 UCG-2 SVA
 
        *   ACORD     
        *   MEMORIA DEL DOCUMENT D’INICI DE L’AVALUACION AMBIENTAL I TERRITORIAL    
        *   PRIMER PLA ADJUNT AL PROYECTE   
        *   SEGON PLA ADJUNT AL PROYECTE   
        *   TERCER PLA ADJUNT AL PROYECTE   
                   
     ->  INFORME AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACION PUNTUAL PLAN GENERAL_2002 PAI05 
 
        *   DOCUMENT DE INICI
 
        *   ACORD JGL-INICI AVALUACIÓ AMBIENTAL   
        *   ACORD JGL-INFORME AMBIENTAL  
           
     ->  INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC CORRESPONENT A l’ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA 23644701YJ2326S0001JD    
        *   ACORD JGL_INICI AVALUACIÓ AMBIENTAL   
        *   ACORD JGL_INFORME AMBIENTAL  
        *   DOCUMENT AVALUACIÒ AMBIENTAL ESTRATEGICA_1_FIRMAT  
        *   DOCUMENT AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATEGICA_2_3-CONJUNT  
                   
                   
CategoriesSense categoria