CONVOCATÒRIA 07/2020.- Selecció en propietat d’UNA plaça d’Agent d’Igualtat pel sistema de concurs oposició lliure

NOMENAMENT I CONSTITUCIÓ DE LA BORSA

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

Nom FitxerData Publicació
Nomenament i ordre de crida05/07/2022
Edicte: Resultat definitiu concurs de mèrits29/06/2022
Edicte: Resultat provisional concurs de mèrits06/06/2022
Edicte: Resultats 2n exercici i mèrits13/05/2022
Anunci: Data segon exercici02/05/2022
Edicte: Resultats 1er exercici31/03/2022
Acta: Obertura sobre codi identificatiu31/03/2022
Edicte: Obertura sobre codi identificatiu28/03/2022
Llistat definitiu admesos, tribunal i data primer exercici03/02/2022
Llistat provisional admesos i exclosos
Autobaremació
Anunci BOP sobre convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a cobrir una plaça d’agent d’Igualtat pel sistema de concurs oposició lliure, subgrup A1, amb caràcter de funcionari en propietat
Bases específicas
Bases generales
Bases generals