Modificació 2019

 
Expedient Tipus Data Òrgan Publicació BOPV
Modificació de crèdits 1/19 Incorporació de romanents 21-02-2019 Alcaldia
Modificació de crèdits 1/19 Incorporació de romanents 21-02-2019 Alcaldia
Modificació de crèdits 2/19 Generacions de crèdits 19-02-2019 JGL
Modificació de crèdits 3/19 Transferències de crèdits 19-02-2019 JGL
Modificació de crèdits 4/19 Transferències de crèdits 26-02-2019 JGL
Modificació de crèdits 5/19 Generacions de crèdits 26-02-2019 JGL
Modificació de crèdits 6/19 Transferències de crèdits 05-03-2019 JGL
Modificació de crèdits 7/19 Generacions de crèdits 05-03-2019 JGL
Modificació de crèdits 8/19 Transferències de crèdits 12-03-2019 JGL
Modificació de crèdits 9/19 Generacions de crèdits 12-03-2019 JGL
Modificació de crèdits 10/19 Transferències de crèdits 21-03-2019 JGL
Modificació de crèdits 11/19 Suplements de crèdits 27-03-2019 Ple 14-05-2019
Modificació de crèdits 12/19 Ampliacions de crèdits 16-04-2019 JGL
Modificació de crèdits 13/19 Transferències de crèdits 26-03-2019 JGL
Modificació de crèdits 14/19 Suplements de crèdits 27-03-2019 Ple 14-05-2019
Modificació de crèdits 15/19 Transferències de crèdits 16-04-2019 JGL
Modificació de crèdits 16/19 Generacions de crèdits 16-04-2019 JGL
Modificació de crèdits 17/19 Transferències de crèdits 16-04-2019 JGL
Modificació de crèdits 18/19 Transferències de crèdits 03-05-2019 JGL
Modificació de crèdits 19/19 Generacions de crèdits 03-05-2019 JGL
Modificació de crèdits 20/19 Transferències de crèdits 03-05-2019 JGL
Modificació de crèdits 21/19 Generacions de crèdits 14-05-2019 JGL
Modificació de crèdits 22/19 Transferències de crèdits 22-05-2019 Ple 09-07-2019
Modificació de crèdits 23/19 Generacions de crèdits 21-05-2019 JGL
Modificació de crèdits 24/19 Transferències de crèdits 21-05-2019 JGL
Modificació de crèdits 25/19 Transferències de crèdits 28-05-2019 JGL
Modificació de crèdits 26/19 Generacions de crèdits 28-05-2019 JGL
Modificació de crèdits 27/19 Ampliacions de crèdits 28-05-2019 JGL
Modificació de crèdits 28/19 Transferències de crèdits 11-06-2019 JGL
Modificació de crèdits 29/19 Transferències de crèdits 11-06-2019 JGL
Modificació de crèdits 30/19 Generacions de crèdits 11-06-2019 JGL
Modificació de crèdits 31/19 Transferències de crèdits 26-06-2019 Ple
Modificació de crèdits 32/19 Transferències de crèdits 02-07-2019 JGL
Modificació de crèdits 33/19 Ampliacions de crèdits 02-07-2019 JGL
Modificació de crèdits 34/19 Generacions de crèdits 02-07-2019 JGL
Modificació de crèdits 35/19 Transferències de crèdits 09-07-2019 JGL
Modificació de crèdits 36/19 Ampliacions de crèdits 09-07-2019 JGL
Modificació de crèdits 37/19 Transferències de crèdits 16-07-2019 JGL
Modificació de crèdits 38/19 Generacions de crèdits 25-07-2019 JGL
Modificació de crèdits 39/19 Transferències de crèdits 25-07-2019 JGL
Modificació de crèdits 40/19 Ampliacions de crèdits 25-07-2019 JGL
Modificació de crèdits 41/19 Generacions de crèdits 17-09-2019 JGL
Modificació de crèdits 42/19 Transferències de crèdits 17-09-2019 JGL
Modificació de crèdits 43/19 Ampliacions de crèdits 17-09-2019 JGL
Modificació de crèdits 44/19 Generacions de crèdits 17-09-2019 JGL
Modificació de crèdits 45/19 crèdits extraordinarios 25-09-2019 Ple
Modificació de crèdits 46/19 Transferències de crèdits 25-09-2019 Ple
Modificació de crèdits 47/19 Transferències de crèdits 01-10-2019 JGL
Modificació de crèdits 48/19 Generacions de crèdits 01-10-2019 JGL
Modificació de crèdits 49/19 Ampliacions de crèdits 08-10-2019 JGL
Modificació de crèdits 50/19 Generacions de crèdits 08-10-2019 JGL
Modificació de crèdits 51/19 Transferències de crèdits 08-10-2019 JGL
Modificació de crèdits 52/19 Transferències de crèdits 22-10-2019 JGL
Modificació de crèdits 53/19 Transferències de crèdits 30-10-2019 Ple 16-12-2019 
Modificació de crèdits 54/19 Generacions de crèdits 29-10-2019 JGL
Modificació de crèdits 55/19 Generacions de crèdits 05-11-2019 JGL
Modificació de crèdits 56/19 Transferències de crèdits 05-11-2019 JGL
Modificació de crèdits 57/19 Ampliacions de crèdits 05-11-2019 JGL
Modificació de crèdits 58/19 Transferències de crèdits 12-11-2019 JGL
Modificació de crèdits 59/19 Ampliacions de crèdits 12-11-2019 JGL
Modificacion de crèdits 60/19 Transferències de crèdits 26-11-2019 JGL
Modificació de crèdits 61/19 Ampliacions de crèdits 26-11-2019 JGL
Modificació de crèdits 62/19 Generacions de crèdits 26-11-2019 JGL
Modificació de crèdits 63/19 Transferències de crèdits 03-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 64/19 Transferències de crèdits 03-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 65/19 Transferències de crèdits 10-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 66/19 Generacions de crèdits 10-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 67/19 Generacions de crèdits 10-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 68/19 Transferències de crèdits 10-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 69/19 Transferències de crèdits 17-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 70/19 Transferències de crèdits 17-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 71/19 Generacions de crèdits 17-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 72/19 Ampliacions de crèdits 27-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 73/19 Transferències de crèdits 27-12-2019 JGL
Modificació de crèdits 74/19 Transferències de crèdits 15-01-2020 JGL
Modificació de crèdits 75/19 Generacions de crèdits 15-01-2020 JGL